Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Heategevust süüdistatakse liigses heas

Koit

Eestis on ligikaudu tuhat viissada last, kelle vanemad on neist loobunud. Põhjusi on mitmeid: meelemürk, mis hägustab täiskasvanu vastutustunnet; haigus, mis ei võimalda oma last hooldada, või õnnetused, mis on võtnud lastelt vanemad.

Ükskõik milline see põhjus ka on, laps selles süüdi pole ega vastuta ka täiskasvanute tegude eest. Kui laps on jäänud vanemate hooleta, on hingehaavad visad paranema ja lapsed vajavad järjepidevat toetust.

/---/

Triin Lumi, MTÜ SEB Heategevusfondi juht

Allikas: Koit

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.