Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Heategevusfond hoolitseb laste asenduskodude tulehutuse eest

ERR Uudised

MTÜ SEB Heategevusfond algatas koostöös päästeameti ja siseministeeriumiga laste asenduskodude tuleohutusalase projekti ja annab selleks ligi 40 000 eurot.

SEB Heategevusfond tuleb appi nendele asenduskodudele, millele päästeamet on teinud ettekirjutuse tuleohutusalaste nõuete täitmiseks. Viljandi lasteabi- ja sotsiaalkeskus ja MTÜ Vahtramäe Mäekodu Tartus saavad oma majadele vajalikud tuletõkkeuksed ning Kohtla-Järve lastekodusse rajatakse turvavalgustisüsteem, teatas fond.

Päästeamet on teinud ettekirjutuse veel Kiikla lastekodule ja Elva väikelastekodule, mille puudujäägid tuleohutuse osas projekti käigus likvideeritakse. Tilsi lastekodus Põlvamaal saab lahendatud probleem evakuatsioonipääsudega.

"Kuni käesoleva ajani on meie majas kasutusel seestpoolt võtmega avatavad tulekindlad uksed. Seoses Haapsalu lastekodu põlenguga tegi päästeamet korralduse asendada need lukud võtmeta avamise võimalusega. Seda peab saama teha igaüks, kes majas sees. Tutvusime erinevate variantide ja võimalustega ning jõudsime järeldusele, et kõige parem variant tagada kasvandike turvalisus ja kaitsta vara. on paigaldada solenoidlukud, mis avanevad automaatselt tulekahjualarmi käivitumisel. Tavaolukorras on lukud avatavad ja suletavad võtme abil," selgitas Tilsi lastekodu direktor Aare Kallas.

"Lasteasutustel endal puudub tihtilugu võimalus parendusi teha. Mul on hea meel, et appi on tulnud kodanikualgatus ja sellisel viisil saavad asenduskodud turvalisemaks," ütles siseminister Ken-Marti Vaher.

Siseminister lisas, et heameel on ka sellest, et initsiatiiv ei keskendu vaid seadmetele, vaid samuti jagavad päästeameti spetsialistid kõigi asendus- ja turvakodude lastele üle Eesti tuleohutusalaseid teadmisi ja oskusi. Ligi 1200 lapsele ja 43 asenduskodu personalile räägitakse, kuidas tulekahju alguse saab ja areneb ning mida teha, kui tulekahju on juba puhkenud. Lapsed harjutavad hädaabinumbril 112 helistamist ning tutvuvad esmaste tulekustutusvahenditega.

"Keskendume asenduskodudele, kus elavad enamjaolt vanemliku hooleta lapsed peredest, kus puudub lapsevanema positiivne eeskuju. Ka kõige kaasaegsemad turvalahendused on vaid pool teed tuleohutuse tagamiseks. Oluline on tõsta ka laste endi teadlikkust, et ohuolukordade tekkimist vältida. Koostöös päästeametiga teeme asenduskodudes iseenesest seda, mida peaks tegema igas Eestimaa kodus – vaatama üle vajalikud seadmed ja värskendama teadmisi, et ennetada traagiliste sündmuste kordumist," sõnas SEB Heategevusfondi projektijuht Kati Käpp.

Allikas: ERR Uudised

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.