Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Asenduskodude lapsed õpivad tuleohutust

Postimees.ee

Sel nädalal alustavad päästespetsialistid Eesti asendus- ja turvakodude lastele tuleohutusalaste teadmiste ja oskuste jagamist.

Lastele ja asenduskodu personalile räägitakse, kuidas tulekahju alguse saab ja areneb ning mida teha, kui tulekahju on juba puhkenud. Lapsed harjutavad hädaabinumbril 112 helistamist ning tutvuvad esmaste tulekustutusvahenditega. Päästespetsialistid juhivad laste tähelepanu kergesti süttivatele materjalidele, räägivad lahtise tule ohtudest ning sellest, kuidas töötab suitsuandur ja kuhu see paigaldada. Tuleohutusalased raamatud, õppefilmid, multikad, värviraamatud ja ülesannete vihikud, mis asenduskodudele jagatakse, aitavad lastel hiljem õpitut meelde tuletada ning kinnistada. "Asenduskodud on hea koht, kus õpetada lastele ja noortele käitumist just nende koduses keskkonnas, et nad tunneksid riske, oskaksid ohu korral tegutseda ja arvestada oma teiste pereliikmetega," leiab projekti koordineeriv päästespetsialist Kairet Kõljalg.

Koolitused toimuvad kõigis asendus- ning turvakodudes üle Eesti, teadmisi saab ligi 1200 last. Õppetunnid toimuvad 18. jaanuarist kuni 23. veebruarini.

Asenduskodus elavate laste õpetamise idee pärineb SEB Heategevusfondilt, kes toetab ka projekti ellu viimist. SEB Heategevusfondi eesmärk on toetada asendus- ja turvakodudes viibivate laste toimetulekut iseseisvas elus. "Enamjaolt on need lapsed pärit riskikäitumisega peredest, kus puudub lapsevanema positiivne eeskuju. Seepärast algatasime ennetusprojekti, mis aitab vähendada laste riskikäitumist," sõnas SEB Heategevusfondi projektijuht Kati Käpp.

Allikas: Postimees.ee

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.