Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Algas ettevalmistus tulevikupolitseiniku koolitamiseks

Neljas

1. oktoobril korraldas SEB Heategevusfond Põlvamaal Maanteemuuseumis hariva liikluspäeva turvakodude lastele. Kohal oli enam kui 100 last erinevatest laste turvakodudest üle Eesti - Tallinna, Tartu, Ida-Virumaa, Harjumaa ja Pärnu varjupaikadest.

 

Turvakodudes peatuvatel lastel ei ole hoolivat ema-isa käekõrval, kellega koos läbida esimene koolitee, õppida ohutult liiklema, rääkida turvavarustuse tähtsusest jms. "Oma kodust on turvakodudes peatuvad lapsed tihtipeale õppinud toimetulekut, kus konfliktolukord on võimalik lahendada suurema jõu ja võimu abil. Liikluses on paraku kõik teistpidi ning kokkupõrke korral jääb alati kaotajaks laps ise, seepärast on väga tähtis õpetada neile turvalise liiklemise oskusi,“ rääkis ürituse toimumise eesmärgist SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.

Liikluspäeval Maanteemuuseumis rännati minevikust tänapäeva ning teel saadi ülevaade erinevatest liikumisviisidest läbi aegade. Liikluskasvatusüritusel õpetati lastele mängu kaudu, kuidas ohutult ja turvaliselt tänaval käia, mis on parema käe reegel, mida reguleerimata ülekäigurajal silmas peab pidama ning kuidas pimedal ajal nähtav olla, mis võib juhtuda turvavööta sõitmise korral jms. Lastel oli võimalus sõita liikluslinnakus ning enne liiklusesse sukeldumist kinnistati liiklusteadmisi; korrati üle liiklusmärgid ning räägiti nende vajalikkusest ja tähendusest. Testiti turvavöö vajalikkust ja mõõdeti reaktsioonikiirust. Samuti oli lastel võimalus teha lõbusõit postitõllaga jpm.

Seitsmene Ingrid Tartust kuulas kõike innustunult ja võttis kuuldu kokku: „Need märgid, sinised ja punased ning piltidega ja numbritega, on ikka tõeliselt tähtsad. Nendeta oleksid ju kõik autod ja liiklejad teineteise otsas!“ Kuuene Toomas Pärnumaalt palus saatva kasvataja abi: „Kui me koju tagasi jõuame, kas lubad, et aitad minul selgeks saada kõik liiklusmärgid, mis maailmas on – ma hakkan kohe tegema ettevalmistusi, et nad suurena mind ikka politseinikuna tööle võtaksid. Siis hoian tänavatel korda ja nii ei juhtu enam kunagi ühtegi õnnetust!“

Üritust toetas ka Maanteeamet liikluskasvatusalaste õppematerjalidega ning iga laps sai omale kingiks helkuri.

SEB Heategevusfondi eesmärk on kannustada vanemliku hoolitsuseta jäänud laste arengut ja toimetulekut tulevases elus.

Eelmisel sügisel käisid turvakodudes peatuvad lapsed SEB Heategevusfondi toel/eestvedamisel liiklustarkust kogumas Võrumaal asuvas liikluslinnakus.

Allikas: Neljas

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.