Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Aasta pärast Haapsalu tragöödiat: sotsiaalministeerium pakub peredele uuesti psühholoogilist nõustamist

Delfi

"Ministeeriumi jaoks on kõige olulisem, et kõik hoolekandeasutused oleksid nii tulekindlad kui võimalik. Mäletatavasti koheselt peale traagilist õnnetust palusime laste hoolekandeasutustelt tagasidet nende tuleohutuse vastavuse kohta," kinnitati Delfile aasta pärast Haapsalu lastekodu põlengus 10 elu nõudnud tragöödiat.

"Kellel oli vajadust, sai ka ministeeriumilt lisaraha. Samas on selge, et peame vaatame ka laiemalt temaatikat, mistõttu on koostöös päästeametiga käimas projekt, mille raames töötatakse muuhulgas välja haiglate ja hooldekodude eripärade ja riskihindamise põhimõtted. Samuti analüüsitakse haiglate ja hooldekodude ehitusnõudeid, haiglate ja hooldekodude personalile ja klientidele töötatakse välja koolitusmaterjalid ja praktilise väljaõppe juhendmaterjalid," vahendas Delfile sotsiaalminister Hanno Pevkuri nõunik Gerli Nurms.

"Lisaks koostatakse tuleohutusalaste prioriteetide rakendamiseks riskianalüüs, mille tulemusena selgub evakuatsioonide vahendite soetamise vajadus. Projekt lõppeb 2013.aasta II kvartalis. Projekti tulemusena peaks eelkõige saama kohandatud ehitusnõudeid vastavalt haiglate ja hooldekodude eripäradele ning tõstetud asutuste endi teadlikkust, oskuseid ja huvi tuleohutuse tagamiseks," märkis ta.

Ministri nõunik lisas, et koostöös SEB heategevusfondiga toimuvad päästeameti tuleohutuse koolitused kõigile asenduskoduteenusel viibivatele lastele jaanuaris-veebruaris 2012.

"Kui rääkida veel konkreetselt Haapsalust, siis oleme sotsiaalkindlustusametiga kokku leppinud, et traagilise sündmusega seotud pered helistatakse üle ja pakutakse uuesti psühholoogilist nõustamist, et ka need, kes enne ei olnud valmis abi vastu võtma, saaksid soovi korral nõustamist," ütles Nurms.

Allikas: Delfi

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.