Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Puna-kolla-roheline päev liikluslinnakus (lisatud video!)

Kolmandat aastat järjest korraldas SEB Heategevusfond septembri viimasel nädalavahetusel Võrumaal Liikluslinnakus hariva liikluspäeva turvakodudes peatuvatele lastele. Kohal oli enam kui sada last üle Eesti – Tallinnast, Tartust, Ida-Virumaalt, Harju- ja Viljandimaalt.

Uuringud näitavad, et kõige enam on liikluses ohus kuni 13-aastased lapsed: nad saavad jalakäijatena liiklusõnnetustes kannatada kaks korda sagedamini kui keskealised jalakäijad. Ees on ootamas liiklusõnnetusi soosiv pikk pime periood. Turvakodudes peatuvatel lastel ei ole käekõrval hoolivat ema-isa, kellega koos läbida esimene koolitee, õppida ohutult liiklema, rääkida turvavarustuse tähtsusest jms, seepärast on oluline ka neile lastele õpetada turvalise liiklemise oskusi. Koos oma ala spetsialistidega käsitlesime liikluspäeval koos lastega teemasid liiklusohutusest, mida tavaperes kasvavatele lastele selgitavad tavaliselt vanemad.

Liikluskasvatusüritusel õpetati lastele mängu kaudu, kuidas ohutult ja turvaliselt tänaval käia. Noorsoopolitseinik Elar Sarik rääkis, mis on parema käe reegel, mida reguleerimata ülekäigurajal silmas peab pidama, kuidas pimedal ajal nähtav olla, mis võib juhtuda turvavööta sõitmise korral jms. Vestlus politseinikuga kinnistas laste teadmisi helkurist ja maanteel liiklemisest.
Lastel oli võimalus sõita elektriautodega ja see meeldis neile kõige enam, ka autode tankimine kuulus lemmiktegevuste hulka. Värvika elamuse said lapsed politseikartseri külastamisest.

Enne liiklusesse sukeldumist kinnistati teadmisi legendaarse liiklusennetustöö tegija Mare Arna käe all: korrati üle liiklusmärgid, räägiti nende otstarbest ja tähendusest. Lapsed said testida turvavöö vajalikkust, õppida esmaabivõtteid jpm. Lapsed ütlesid, et nad said nüüd teada, mida peab tegema, kui sõber satub hätta ja kuidas talle esimest abi osutada. Kunstnik Navitrolla ja laste ühistööna valmis maal valgusfoori värvidest, purustades arusaama tavalisest valgusfoorist.
Üritust toetas ka Maanteeamet liikluskasvatuse õppematerjalidega, lisaks sai iga laps helkuri.

Turvakodu kasvatajad pidasid päeva sisukaks ja õpetlikuks ning 9-aastane Kennet ütles: „Me olime täna lihtsalt õnnelikud, saime päeva jooksul nii palju teada ja valgusfoori värve näen täna unes ka!“

Pildikokkuvõtet päevast vaata siit!

Triin Lumi
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.