Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Pereabikeskuse hoolekogu pöördus linnavõimu poole

Pärnu Postimees

Detsembris uksed sulgeva munitsipaalasutuse Pärnu pereabikeskuse hoolekogu tahab Pärnu linnavõimule edasi anda soovitused, millele laste hoolekandeteenuste käigushoidmisel ja arendamisel tähelepanu pöörata.

““Pehmetes“ valdkondades, mida laste hoolekanne on, tehtavad otsused omavad reeglina pikaajalist mõju. Ühiskonna jaoks võivad need ilmneda alles siis, kui laps on saanud täiskasvanuks. Seega on väga oluline otsuste tegemisel näha ette võimalikke riske, seda nii avaliku võimu kui lapse ja pere seisukohalt,” kirjutatakse hoolekogu pöördumises.

Liigseks osutunud linnaasutuse hoolekogu leiab, et lepingutes erasektoriga tuleb arvestada tõsiasjaga, et avalikul võimul säilib vastutus abivajava inimese ees ka siis, kui teenuse lepinguline osutaja ei suuda teenust kvaliteetselt osutada.

“Avatus aruteludeks ja võimalikult paljude osapoolte kaasamine arendustegevusse loob võimaluse parima lahenduse leidmiseks. On üsna loomulik, et poliitikud ei valda erialatundjatega võrdselt oskusteavet ja selle teabe omandamiseks on lihtsaim viis olla dialoogis oma ala professionaalidega,” seisab pöördumises.

Hoolekogu rõhutab, et uuringutel ja analüüsidel põhinev tõenduspõhine poliitikakujundamine on avaliku võimu kohustus. “Emotsioonidele ehitatud ja marginaalse survegrupi huvides tehtavad otsused ei pruugi pikemas perspektiivis olla jätkusuutlikud ja tulutoovad. Põhjalik mõjuanalüüs sisaldab lisaks rahanumbrite arvutamisele hinnangut eeldatavale sotsiaalsele efektile,” kirjutatakse pöördumises.

Pöördumisele alla kirjutanud pereabikeskuse hoolekogu liikmed Triin Lumi, Anne Rand, Valter Parve, Tõnu Poopuu ja Külli Ristimäe soovivad linnavõimule mõistust ja jõudu linnakodanikule parimate otsuste tegemisel ja loodavad, et pereabikeskuse kaotamine ei too kaasa pöördumatuid tagajärgi.

„Aitäh pereabikeskuse hoolekogule soovituste eest!” ütles abilinnapea Jane Mets. “Teeme omalt poolt kõik, et teenuse osutamine niisama kvaliteetselt toimiks ja aastate möödudes ka areneks.”

Mets selgitas, et linnavalitsuse sotsiaalosakonnas töötava lastekaitse peaspetsialisti Irene Petersoni (kunagise pereabikeskuse juhataja) tööülesannete hulka kuulub muu hulgas laste hoolekandeteenuste osutamise üle järelevalve tagamine.

“Mis tähendab seda, et järelevalve laste varjupaiga ja päevakeskuse teenuse osutamise kvaliteedi üle säilib,” lausus Mets.

Allikas: Pärnu Postimees
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv