Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Pereabikeskus Pärnus

1991. aasta septembris avas Pärnus uksed esimene laste varjupaik Eestis, millest on tänaseks välja kasvanud Pereabikeskus. Pereabikeskuse varjupaiga eesmärgiks on vanemliku hoolitsuseta jäänud, väärkoheldud või ohtu sattunud lastele nende eale ja seisundile vastavate sotsiaalteenuste pakkumine ning ajutise varjupaigateenuse pakkumine perevägivalla all kannatavatele emadele ja lastele. Varjupaik osutab ööpäevast hoolduse ja rehabilitatsiooni teenust. Perekeskusel on ruumid kuni 10 lapse varjupaika võtmiseks.

Koostöö Pereabikeskuse ja SEB Heategevusfondi vahel sai alguse 2007. aasta mais.

Loe lisa

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.