Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Õppestipendiumiga rahatarkuseni

03.11.2015

MTÜ SEB Heategevusfond on 2015. aastal väljastanud 150 õppestipendiumi noortele, kellel puudub tavapere tugi ehk nad elavad asenduskodus või sugulaste eestkostel ja hooldusperedes. Stipendium võimaldab neil valmistuda iseseisvaks eluks, mis riskiperede lastele on tavaliselt suureks väljakutseks.

Pühapäeval, 1. novembril osalesid õppestipendiumi saajad karjääripäeval, kus oma unistuste päriseluks elamise teekonnast rääkisid näitlejatest kaksikud Märt ja Priit Pius. Rahatarkust jagas SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse liige Triin Messimas ning karjääriplaneerimise nõu andis Creative Unioni personalijuht Annika Räim. Kuidas suhted oma isikliku teeraja leidmist toetavad, aitasid mõista Triin Siiner, Mari Lipp ja Priit Ahte Luguteatrist. Internetis liikumise teadlikkust jagas Tallinna Ülikooli doktorant, „Targalt internetis“ töögrupi liige Birgy Lorenz.

Projektijuht Merike Villardi sõnul jagab fond 2015. aastal õppestipendiume kogusummas 50 000 eurot. „Sageli piirdub asendushooldusel viibivate noorte eelarveplaneerimine vaid 8- kuni 10-eurose taskurahaga kuus. Kui tavaperede lapsed saavad iseseisvaks järk-järgult ja nad saavad õppida oma vigadest, siis riigi eestkostel olevatele noortele tuleb täiskasvanuks saamine kindlal kuupäeval, mil nad saavad täisealiseks või lõpetavad kooli, misjärel on nad finantsiliselt omapead. Valmistamaks noori ette iseseisvaks eluks, annab fond kaks korda aastas välja õppestipendiume, mis võimaldab noortel majanduslikult turvalisemalt koolis õppida ning saada kogemus, kuidas võimalikult eesmärgipäraselt oma sissetulekut kasutada,“ selgitas Villard.

Loe pikemalt