Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Noored kasutavad toetust nii toidu kui koolitarvete ostmiseks

valgamaalane.postimees.ee

MTÜ SEB Heategevusfond jagab sel sügisel välja 62 õppestipendiumit noortele, kellel puudub tavapere tugi. Stipendiaatide hulgas on nii asenduskodus kui sugulaste eestkostel või hooldusperedes elavaid noori, kes alustavad või jätkavad oma õpinguid kutseõppes või ülikoolis. Lisaks toetab fond stipendiumiga noorte emade ja isade hariduse omandamist, et tulevikus tööturul paremaid valikuid teha, ennetades alla vaesuspiiri langemist.

Fondi projektijuht Merike Villard kinnitas, et stipendiaate on ka Valgamaal. "Selle said kaks asenduskodu noormeest, kes õpivad kutsekoolis. Nemad mõlemad taotlesid isemajandamisraha."

Üks noormees kirjutas Villardi sõnul oma motivatsioonikirjas, et vajab isemajandamisraha praktikakoha ja kodu vahel sõitmiseks ning praktikal olles toidu ostmiseks. Teine noormees kirjutas oma taotlusdokumentides, et isemajandamisraha aitab tal õppida iseseisvalt majandama. Isemajandamisrahaga soovib ta jooksvalt soetada endale kooli- ja hügieenitarbeid ning ka toitu.

«Paljude asenduskodus kasvavate noorte taskuraha on kümme eurot kuus. Seega on üsna keeruline kodust kaugel õpilasena toime tulla,» tõdes Villard.

Ta lisas, et fondilt saab taotleda erinevaid stipendiume vastavalt vajadusele. "Õppemaksu tasumine ja õppevahendite soetamine ning lastehoid tasutakse arve alusel. Kui stipendiumiks on määratud isemajandamisraha, siis selle stipendiumi saab noor oma kontole, millest tal tuleb iseseisvalt oma kulutused kooliajal katta.«

Villardi sõnul on fond on tegutsenud juba kümme aastat. Õppestipendiume on fond välja andnud ja karjääripäevi korraldanud alates 2011. aastast. 23. oktoobril osalesidki õppestipendiaadid taas karjääripäeval.

»Rohkem kui 700 õppestipendiumit on nende aastate jooksul vanemliku hoolitsuseta noortele pakkunud võimalust parendada oma tulevikuväljavaadet hariduse kaudu, et kindlamalt iseseisvasse ellu astuda. Lisaks rahalisele toetusele pöörab heategevusfond tähelepanu noorte teadliku rahatarkuse edendamisele, et noor õpiks oma väljaminekuid planeerima ning sissetulekutega tasakaalus hoidma," rääkis Villard.

Allikas: valgamaalane.postimees.ee

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv