Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Участвуйте в конкурсе на учебные стипендии

Viru Prospekt

В 2017 году Благотворительный Фонд SEB выдает учебные стипендии на общую сумму в 50 000 Евро. О получении стипендии могут ходатайствовать молодые люди, проживающие в учреждениях опеки и защиты Эстонии. Ходатайства также ожидаются от молодых родителей.

Стипендии предназначены:

- на оплату стоимости обучения,

- для покупки необходимых для учебы материалов,

- для оплаты текущих затрат во время учебы,

- для оплаты стоимости детского сада или услуг няни в случае, если о стипендии ходатайствует молодой родитель.

Allikas: Viru Prospekt

О получении учебной стипендии могут ходатайствовать молодые люди в возрасте до 26 лет, которые проживают в каком-либо из учреждений опеки, защиты или опекунской семье и желают начать или продолжить свое обучение. Обучение должно проходить в дневной форме в профессиональном или высшем учебном заведении. Ходатайствовать о получении стипендии могут также молодые матери или отцы, которые на момент рождения ребенка были моложе чем 19 лет и чей возраст на момент ходатайства меньше чем 26 лет. Обучение также должно проходить в дневной форме в профессиональном или высшем учебном заведении.

Ходатайства можно предоставить до 20 сентября текущего года.

Необходимые документы для предоставления ходатайства Вы сможете найти здесь: http://www.heategevusfond.ee/ oppestipendium

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv