Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB Heategevusfond aitab lapsi

SEB Kliendileht

2005. aasta lõpus tööd alustanud SEB Heategevusfond toetab lapsi, kellest vanemad ei hooli. Fondi kogutud rahaga aitame laste varjupaikasid ja turvakodusid.

Miks toetab SEB Heategevusfond just vanemliku hoolitsuseta lapsi?

ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni põhialustes on kirjas, et kõikidel lastel on ühesugused õigused. Samas on lapsi, kelle jaoks oma kodu ei ole kõige turvalisem paik. Seetõttu on nad ebavõrdses olukorras, kuigi pole ise oma ebaõnnes kuidagi süüdi. Kui oma kodu ei paku lapsele normaalset kasvukeskkonda, siis minul on hea meel tõdeda, et SEB Heategevusfondi tööga saame pisutki aidata kaasa varjupaigas viibivate laste eakohasele arengule. Valu oma vanemate pärast jääb niigi laste südamesse eluks ajaks – katsume vähemalt pakkuda neile paremaid tingimusi ja kogemusi, olla toeks.

2006. aastal allkirjastasid SEB Pank ja SEB Heategevusfond koostöömemorandumi, mille alusel toetab pank 10 aasta jooksul fondi 20 miljoni krooniga. Peale selle korraldame kaks korda aastas kampaaniaid, mille käigus kutsume kõiki inimesi annetama raha varjupaikades peatuvate laste toetuseks. Tänaseks on sõlminud püsikorralduslepingu juba enam kui 6000 heasoovijat. Kui kahtled 25-kroonise annetuse jõus teha head, siis korruta see annetajate arvuga! Toimub ka väiksemaid toetusaktsioone koos heade koostööpartneritega, näiteks kampaania koostöös Rimi Eesti kaubandusketiga, Tallink Grupi abil on lapsed külastanud Helsingis huvikeskusi ja lustinud spa-s, Eesti Korvpalliliidu toel vaadanud erinevaid korvpallivõistlusi. Varjupaikasid ja turvakodusid valime reaalse abi vajaduse alusel ning põhikriteerium on lastele suunatus, senine aus ja hea töö. Tänaseks on fond sõlminud püsivad toetuslepingud 8 laste varjupaigaga üle Eesti. Partneriteks on meil Tallinna Lastekodu Laste Varjupaik, Tallinna Laste Turvakeskus, Pereabikeskus Pärnus, Tartu Laste Turvakodu, Sillamäe Laste Hoolekandeasutus „Lootus”, Narva Laste Varjupaik ning varjupaiga teenust osutavad Haiba Lastekodu ja Kiikla Lastekodu. 2009. aastal on kavas abisaajate ringi laiendada.

Toetame neid lastega seotud tegevusi, mis aitavad kaasa laste ealisele arengule ning nende toimetulekule edasises elus. Annetused teevad võimalikuks laste hobi- ja huvitegevuse toetamise, vahvate ürituste korraldamise, psühholoogilise nõustamise lastele ja koolitused varjupaiga töötajatele. Samuti ruumide remondi ja tarvikute soetamise. Ostetud on mööblit laste eluruumidesse, loodud õppekohad koolitöö tegemiseks ning rajatud mänguväljakuid.

Mida kujutab endast SEB Heategevusfondi toetuseks loodud Klubi?

Väga oluline on last kuulata, temaga rääkida, temale tähelepanu pöörata ja koos mängida. 2007. aasta suvel tegime üleskutse luua fondi toetuseks Klubi, mis koondab inimesi, kel soovi ja tahtmist võtta osa ühisüritustest koos lastega ning jagada nendega oma aega. Tänaseks on Klubiga liitunud pea 60 inimest! Kui alguses olid vabatahtlikeks peamiselt SEB töötajad oma laste ja pereliikmetega, siis tänaseks on Klubiga liitunud suure südamega inimesi mitmetest organisatsioonidest, nagu Uniquestay hotell, Naiskodukaitse, Postimees, Kaitseministeerium, Tallink Grupp ja mujalt.

SEB Heategevusfond finantseerib laste vaba aja tegevusi ja korraldab erinevaid üritusi. See aga annab võimaluse pakkuda varjupaiga lastele kvaliteetaega täiskasvanuga ehk Klubi vabatahtlikega.

See on aeg, mil täiskasvanud on oma igapäevasest töömeeleolust väljas, teises keskkonnas ja kogu tähelepanu on suunatud lastele.

Triin Lumi

SEB Heategevusfondi tegevjuht

Allikas: SEB Kliendileht

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv