Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Varjupaikade lapsed lustisid laagris

Pärnu Postimees

Äsja lõppes Pärnumaal Uuedal üle-eestiline varjupaigalaste suhtlusteraapia laager, mida korraldab ja rahastab SEB Heategevusfond. 

Laagris said kokku varjupaikades sel kevadel suhtlustreeningu päevadel osalenud lapsed ja noored. Üle 40 lapse olid Pärnu pereabikeskuse laste varjupaigast, Haiba ja Kiikla lastekodu varjupaigast ja Tartu laste turvakodust. 

Lastega töötas loovterapeut Kulla Mänd, ühiselt maaliti klaasi ja portselani, valmis ühismaal. “Rõõm oli näha rahulikke ja rõõmsameelseid lapsi, nelja varjupaiga lapsed toimisid koos nagu üks suur pere,” rääkis pereabikeskuse juhataja Irene Peterson. “Loovteraapia mõjub lastele hästi, töö väikestes gruppides annab lastele teadmise, et ka teistel nendevanustel on samasuguseid probleeme ja nad ei ole oma murega enam nii üksi. Lastel oli võimalus ennast kunsti kaudu väljendada, tähelepanu saada ja ennast tühjaks rääkida, mis juba iseenesest on tervendav.” 

Peale loovteraapiakoolituste ja -laagrite rahastab SEB heategevusfond turvakodude ja varjupaikade laste vaba aja tegevusi ning personalikoolitusi. Pärnu pereabikeskuses on fondi toel valminud mänguväljak. 

“Hakkasime teraapiakoolitusi tegema sellepärast, et varjupaikades viibivad lapsed on tihti kogenud raskeid situatsioone, millega neil on keeruline toime tulla,” seletas SEB heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi. “Meil on oma vabatahtlike klubi, mille rohkem kui 60 liiget aitavad lastele üritusi korraldada. Rõõm oli näha, et meie vabatahtlikest oli teraapialaagris palju abi: lastele meeldis väljastpoolt tulnud, ilma eelarvamusteta inimestega aega veeta.”

Allikas: Pärnu Postimees

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv