Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB Heategevusfond kinkis laste varjupaikadele mängumaju

Aktuaalne Kaamera

SEB Heategevusfond kinkis täna üheksale laste varjupaigale üle Eesti mängumajakesed koos sinna sobiva mööbliga. Mängumajade tulevased kasutajad said neid ise ka kaunistada. Samuti said lapsed ise oma mängumaja ehitamisele kaasa aidata. Heategevuskampaania "Toeta lapsi, kel ei ole oma kodu" käigus kogus fond 405 000 krooni umbes 6000 inimese annetustest.

Allikas: Aktuaalne Kaamera (ETV), Aktuaalne Kaamera vene keeles (ETV2)

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv