Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“

Aita tunnustada lapsi, noori ja täiskasvanuid, organisatsioone ning ühendusi, kes oma algatuste või pikaajalise tegevusega on oluliselt panustanud laste ja noorte heaolusse!

Taotlus kandidaadi esitamiseks

Narva Laste Varjupaik

Narva Laste Varjupaik avati 1995. aasta oktoobris. Varjupaik osutab abi ja tuge 0–18-aastastele lastele, andes peavarju ja kaitset vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele. Vajaduse korral osutatakse abi ka lapse- või kasuvanematele. Narva Laste Varjupaigas on 32 kohta.

Juunis 2007 sõlmiti koostöömemorandum, mille raames SEB Heategevusfond toetab Narva Laste Varjupaika.

Loe lisa