Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Narva Laste Varjupaik

Narva Laste Varjupaik avati 1995. aasta oktoobris. Varjupaik osutab abi ja tuge 0–18-aastastele lastele, andes peavarju ja kaitset vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele. Vajaduse korral osutatakse abi ka lapse- või kasuvanematele. Narva Laste Varjupaigas on 32 kohta.

Juunis 2007 sõlmiti koostöömemorandum, mille raames SEB Heategevusfond toetab Narva Laste Varjupaika.

Loe lisa

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.