Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Mentoriks olemine on rikastav!

SEB töötajatele on omane pühendumus ja suur töötahe. Kuid selleks, et areneda indiviidi ja juhina, tuleb võtta aega ka teiste asjade jaoks, et saaks kaasa rääkida ka muudel, töövälistel teemadel.
SEB Grupis on endastmõistetav aktiivne osalemine selle ühiskonna arendamises, kus me tegutseme. Koostöö sihtasutusega Mentor pakub võimalust näidata oma avatust ning kõnelda väärtushinnangutest ja sellest, mille eest me seisame.

Palusime esimesel aastal (2010/2011) programmis osalenud mentoritel jagada oma kogemusi.

SEB turunduse ja kommunikatsiooni divisjoni analüütik Mari Vernik ütleb, et tema arvates on see huvitav ja silmaringi laiendav võimalus, kuid samas ka suur vastutus. “Ma olin valmis selle vastutuse võtma ja mul on siiralt hea meel, et ma seda tegin,” on Mari saadud kogemusega rahul.

“Näen seda, kuidas mu mentee uutest kogemustest ja asjadest vaimustub. Noor inimene on ilmselt kergemini mõjutatav kui täiskasvanu, kellel on oma käitumismallid ja kogemustepagasiga mõttemaailm välja arenenud. Kui ta leiab meie kohtumistest ja koos kogemistest kas või paar head harjumust või mõtet oma edaspidiseks eluks, siis usun, et olen oma ülesandega hästi hakkama saanud!”
Maril ei ole perekonda ja ta kohtus oma menteega pärast tööd või nädalavahetustel. “Oma sõpradega ma ei sea kunagi eesmärgiks kohtuda igal kuul. Vahel juhtub nii, et ei räägi mõnega neist pool aastat või isegi kauem. Mentor-programmis aga on ette nähtud, et kohtume. Olen püüdnud seda joont hoida ja ei solvu, kui mentee viimasel hetkel kohtumisest loobub. Kutsun teda järjepidevalt üha uuesti ja uuesti, ja kui kohtume, siis on meil alati koos tore olnud. Järjepidevus on märksõna, mida olen sellest suhtest oma noore sõbraga õppinud!” 

SEB personali ja koolituse divisjoni analüütik Piret Prangel otsustas programmiga liituda, sest soovis end proovile panna ja saada kinnitust sellele, kas ta saab ka ise mentorina hakkama. Olles samal ajal ise mentee ühes teises tööalases programmis, oli Pireti jaoks huvitav neid kahte protsessi omavahel võrrelda. Piret on kindel, et programm on rikastav mõlemale osapoolele. “Soovisin leida endale sõpra, kellega aeg-ajalt midagi lahedat koos teha, teades, et võin selle käigus aidata teist inimest, kelle elu ei ole olnud ehk kõige lihtsam.”
Piret arvab, et kui inimene on vähegi suhtleja ja oskab luua kontakti teistega, siis sobib talle ka mentorlusprotsess. “Mentoriks olemine tuleb enda jaoks mõnusaks mõelda ning nii saab seda tegevust terve aasta vältel nautida. Programmi alguses ei tohiks ligi lasta kahtluseussi, et kas ma saan hakkama ...”
Piret ütleb, et tõeline mentorlus on oskus üritada leida igast koostehtud tegevusest või situatsioonist õpikoht enda jaoks. Mentorina peab olema valmis leppima väga paljude erinevate olukordadega ning negatiivsetes olukordades suutma oma emotsioone taltsutada.” Piret ütleb, et korjas enda jaoks vajalikud õppimiskohad uuest suhtest ja teab et on mitme teadmise ja kogemise võrra targem. “Mul on nüüd selgem arusaam sellest, kuidas olla eeskujuks noorele inimesele, kes alles täiskasvanute maailma astub ning kindlasti on see mulle ka väärtuslik kogemus tulevikuks, kui kunagi mu oma perre lapsed sünnivad ja nad üles tuleb kasvatada.”

SEB personali ja koolituse divisjoni koolitusspetsialisti Eve Männiku jaoks oli mentori roll täiesti uudne kogemus. Eve jaoks on tähtis vastutus noore inimese käekäigu pärast. “Mentoriks olemine on vastutusrikas roll, ma pean olema oma tegudes talle eeskujuks. Kui midagi lubasin, pean täitma. Kui oma lapsele saan veel öelda, et ei viitsi täna, teeme homme vms, siis selles programmis olemine tähendab, et kui lubasin, siis teen täna. Midagi lihtsalt ära jätta ja edasi lükata ei ole ilus, sest teine ju ootab.”Aja leidmine on Eve arvates prioriteetide küsimus: “Kui midagi ette on võetud, siis leiab alati aega. Seda nimetatakse ajaplaneerimiseks.”
Mentor-programmis osalemine õpetab elu teise nurga alt vaatama: “Vaatan neid lapsi, kes programmis meie sõpradeks on ja saan aru, kui teistsugune võib elu olla. Küll on tore, et minu tutvusringkonnas on kõik lapsed emade-isadega, kellel on oma laste jaoks aega!” ütleb Eve.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.