Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Mentor

Mentor-programm on rahvusvaheline suurprojekt, mille algatas 1994. aastal The Mentor Foundation. Praeguseks tegutseb mittetulundusühing üle 80 riigis, programmis osaleb üle 1,5 miljoni inimese ja veebikeskkond on enam kui 100 riigis. Tema Majesteet Rootsi kuninganna Silvia on sihtasutuse Mentor Foundation patroon.

Programm keskendub mõnuainete kuritarvitamise ennetamisele ja heaolu edendamisele noorte seas, pakkudes võimalusi hoida eemale narkootikumidest. Tegemist on ennetustööga ning suhete loomise ja usalduse kujundamisega. Noorte arengus on oluline, et neile oleks toeks heade eluviisidega eeskujulikke inimesi, kelle poole pöörduda ja kellelt abi saada.

Mentorlusaasta koosneb täiskasvanud mentori kohtumistest ühe noorega. Projekt kestab ühe aasta ja selle jooksul toimuvad üle nädala paaritunnised mentorpaari kohtumised. Mentor ja mentee saavad ise oma vajadustele vastava tegevuskava kokku panna.

Menteedena programmis osalejad on riskirühma kuuluvad lapsed ja noored vanuses 11–18 aastat. Täiskasvanu roll on olla aktiivne partner, motiveerija ja juhendaja – mentor on vanem sõber ja hea kuulaja. Mentor ei ole õpetaja, sotsiaaltöötaja ega perekonna lisaliige. Programm võimaldab ka mentoril end täiendada, omandades lisateavet tervislikuma eluviisi kohta, tegeleda noortega ja saada uusi kogemusi. See on väga oluline ja vastutusrikas ülesanne. Mentorina on inimestel võimalus anda oma panus mõne noore inimese heaks ja samal ajal ka ise areneda. Programmi alguses läbib mentor ühepäevase koolituse ning saab läbi aasta abi Mentori organisatsioonilt ja toetust teistelt mentorina tegutsevatelt täiskasvanutelt.

Programmi esindajaks Eestis on SEB Heategevusfond – SEB Eesti liitus mentorprogrammiga 2010. aastal. Eesti on nüüd üks viiest (Rootsi, Läti, Leedu, Saksamaa, Eesti) SEB asukohariigist, kes kutsub oma töötajaid osalema mentorprogrammis. Programm pakub SEB töötajatele võimalust kohtuda teismelistega ning õppida neid ja nende vajadusi tundma. Koostöö põhineb SEB põhiväärtustel – nii saab näidata oma avatust ning kõnelda väärtushinnangutest ja sellest, mille eest me seisame. Programmi läbiviimist Eestis spondeerib SEB Eesti.

Loe lähemalt www.mentorfoundation.org.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.