Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Menteede ja mentorite lood

2010. aasta märtsis alustas SEB Heategevusfond mentorprogrammiga, kus pilootaasta jooksul olid 11 SEB töötajat mentoriks ühele 11–20 aasta vanusele noorele. Mentor sai anda oma panuse noore inimese heaks ja sai samal ajal hea võimaluse ka ise areneda. Sellel leheküljel on nende laste lood, kes igatsesid endale suurt sõpra, ja täiskasvanute kogemused mentoraastast.

Laps vajab sõpra, kes usuks temasse

Mentoriks olemine on rikastav!

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.