Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Meie tegevused

SEB Heategevusfond on loodud selleks, et toetada lapsi ja noori, kes ei saa kasvada oma päritoluperes. Fondi eesmärk on koostöös sotsiaalasutustega aidata kaasa erinevatel põhjustel vanemliku hoolitsuseta jäänud laste olukorra parandamisele. Annetuste abil on võimalik toetada mitmeid eesmärke, mille tulemusel paraneb toimetulek tulevases elus.

 • Viime kogutud raha abil ellu mitmesuguseid projekte, toetades asendus- ja turvakodusid, mis osutavad abi ohtu sattunud lastele. Sellega aitame luua neile lastele ja noortele võrdsemaid võimalusi, mida asenduskodud üksinda ei suuda pakkuda.
  Loe lisa
 • Tugiteenused on mõeldud peredele, kus kasvavad lapsed on lapsendatud, eestkostel või lepingu alusel perekonnas hooldusel. Koostöös MTÜ-ga Oma Pere toetame alates 2011. aastast vanemliku hoolitsuseta jäänud laste abistamist perede nõustamise kaudu, mille hulka kuulub ka teraapiline töö ja lapse toetamine perre elama asumisel. Alates 2013. aastast toetab sotsiaalministeerium riigihanke kaudu tugiteenuste väljatöötamist ja rakendamist. Peredel ja lastel on võimalik nõustamisteenustest osa saada Narvas, Kohtla-Järvel, Pärnus, Tartus ja Tallinnas.

  Pered saavad küsida nõu internetikeskkonnas ja nõustamistelefoni kaudu, kohtuda juhendajaga, kellel on lapsendatud lapse või hoolduslapse kasvatamise kogemus, samuti osaleda grupinõustamistel ja koolituspäevadel ning pöörduda vajadusel psühholoogi poole.
  Loe lisa

 • Stipendium võimaldab eriolukorras olevatel lastel omandada paremat haridust ja tegeleda oma lemmikharrastusega. Stipendiumiprogrammiga soovime pakkuda vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele võrdsemaid võimalusi ning toetada nende toimetulekut õppimisel ja iseseisvasse ellu astumisel. 2011. aastal alustasime õppestipendiumide väljaandmist ja 2012. aastal andsime välja spordistipendiumi, mis 2013. aastal laieneb hobitegevuse stipendiumiks. 2013. aastast saavad õppestipendiumi taotleda ka noored emad.
  Loe lisa
 • Rahvusvaheline Mentori programm tegeleb ennetustööga, mis keskendub mõnuainete kuritarvitamise ennetamisele ja heaolu edendamisele noorte seas. Menteedena programmis osalejad on riskirühma kuuluvad lapsed ja noored vanuses 11–18 aastat.
  Loe lisa
Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.