Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Maadluspäev innustas lapsi raskusi ületama

08.11.2014

SEB Heategevusfond korraldas koostöös maadlusklubiga Korrus3 maadluspäeva, millest võttis osa 80 last Eesti turva- ja asenduskodudest Pärnust, Tartust, Ida-Virumaalt, Tallinnast, Harjumaalt jm. Maadluspäeva patroon oli kahekordne maailmameister Kreeka-Rooma maadluses Heiki Nabi.

Maadlustreener Martin Plaser rõhutas lastele oma ala tutvustades, et maadlus on üks raskemaid alasid, aga kui oled sellega tegelenud, siis tunduvad kõik teised alad palju lihtsamad.

Maadlusklubis Korrus3 tehti lastele näidistreening ja tutvustati maadluse reegleid. Lapsed said ise kaasa tehes aru, kui raske on tõsiselt trenni teha, aga nägid samal ajal, et nii tulevad tõepoolest ka tulemused. Lapsed said näha ka päris maadlusvõistlust näidismatši näol ja ise võtteid proovida. Nad said päeva jooksul selgeks mitu maadlusvõtet ning arendasid keskendumisvõimet, kuulates tähelepanelikult treeneri õpetussõnu. Proovile pandi oma sihikindlus harjutuste järeletegemises, õppides samas oma jõudu kontrollima, et maadeldes kaaslasele haiget ei teeks.

Iga laps, kes maadluspäeval osales, sai Heiki Nabi autogrammiga särgi ning võimekamad, kes jätkavad maadlustreeningutega oma kodukandi maadlustrennis, said kingituseks vajaminevat spordivarustust ja isiklikud spetsiaalsed maadlussaapad.

Pärast maadlusmatilt saadud elamusi käisid lapsed Kalev Spas lõõgastumas ja veerõõme nautimas.

Maadluspäeval hõljus õhus tõeline spordivaim ja lapsed tõdesid, et maadlemine on tervisele kasulik nagu iga kehaline liikumine. Avardus silmaring ning saadi uusi teadmisi maadlusest ja spordist. Sportliku koostegemise käigus jõuti üksmeelselt arusaamisele, et trennis õigeid maadlusvõtteid harjutades võib jõuda sama kaugele kui Heiki Nabi.

Loe pikemalt
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.