Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Loovteraapia nädalavahetused varjupaiga lastele

19.04.2010

Veebruarist aprillini toimusid Tallinna, Pärnu, Tartu ja Ida-Virumaa laste varjupaikades loovteraapia nädalavahetused. Eesmärgiks oli õpetada lapsi toime tulema oma tunde- ja kogemustepagasiga, mis nad kodust ja vanematelt on kaasa saanud. Lapsed mõtlesid oma minevikule ja olevikule. Tegeleti kunsti- ja muinasjututeraapiaga ning tehti erinevaid harjutusi: mõttematku, lendamisi koos kujutluspiltidega, õpiti konflikte lahendama, mängiti rollimänge jpm. Teraapianädalavahetuse järel ütles 9-aastane Mario kasvatajale lakooniliselt ja lihtsalt: “Mulle nii meeldis see kõik – ma õppisin ja sain teada seda, kuidas inimesi tuleb armastada ja hoida!”

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.