Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Liikluslinn juhib mängulise kogemuse kaudu ohutu liiklemise tõdedeni

30.09.2015

26. septembril said asendus- ja turvakodude lapsed üle Eesti SEB Heategevusfondi korraldatud üritusel osa vahvast liikluspäevast Võrumaal Liikluslinnas, kus mängulises keskkonnas õpiti liiklemise põhitõdesid, kinnistati juba olemasolevaid teadmisi ning tutvuti politseinike, päästjate ja kiirabi tööga.

Viiendat korda toimuval liikluspäeval osales 220 last 18-st asendus- ja turvakodust: kohale sõideti Harjumaa, Tallinna, Elva, Ida-Virumaa, Tartu, Viljandi, Valgamaa, Jõgevamaa, Pärnu ja Põlvamaa perekodudest.

Liikluspäeval räägiti liiklemise põhitõdedest: mida reguleerimata ülekäigurajal silmas pidada, milleks liiklusmärgid vajalikud on, turvavöö ja helkuri vajalikkusest ning liiklusohutusvahendite olulisusest. Huviga vaadati liikluskoer Värdi multikaid, mis seletasid lastepäraselt lihtsas keeles lahti liikluses ettetulevaid ohte.

Lastel oli võimalus uudistada täisvarustusega päästebrigaadi ja õppida andma esmaabi. Suuremad lapsed said osaleda lähikonna teedel toimuval tõukerattamatkal, kus meeskonnamängudega kinnistati liiklustarkusi. Kõik lapsed said kingituseks kaasa helkuri, mis on praegu kõikidele jalakäijatele kohustuslik, ning iga pere liiklusteatmiku.

Pereemad said jälgida oma lapsi erinevates olukordades ja nagu ikka väljaspool kodu, käitus nii mõnigi laps pisut teistmoodi kui tavaolukorras, samas kui mõni teine jäi pigem turvaliselt „oma liistude“ juurde.

Liikluslinnaku järel avanes osal lastel võimalus sõita tõukeratastega Nõiariiki, kus sai käsitööd teha, mängida, joosta ning keha kinnitada. Liikluspäeva lõpuks lustis suurem osa peresid Aura veekeskuses.

Loe pikemalt