Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Lastekodulastele selgitati veekogudega seotud ohte

Narvskaja Gazeta

SEB Heategevusfond teatab, et traagiliste veeõnnetuste vähendamiseks korraldati korjandus, saadud rahaga viidi lastekodudes läbi teavitused ohtude vältimise kohta veekogude ääres.

Päästeameti andmetel uppus sellel aastas 5 inimest vähem kui mullu. Regionaalministri Siim-Valmar Kiisleri sõnul ei saa riik iga metsajärve juurde päästetöötajat paigutada, seetõttu algab ohutus oma lähedaste eest hoolitsemisest. /.../

Allikas Narvskaja Gazeta

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv