Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Laste varjupaikade töötajad kogunesid Pärnusse õppima

Pärnu Postimees

Täna ja homme on seitsme laste varjupaiga töötajad Pärnus, et oma oskusi täiendada ja välja mõelda, kuidas üha kahanevat eelarvet kosutada. 

Rannahotelli konverentsikeskusesse üle-eestilisele varjupaiga töötajate jätkukoolitusele kogunenutele õpetatakse oskusi, kuidas aidata luua ja säilitada häid suhteid: lihvitakse kuulamise ja eneseavamise, kehtestamise ja konfliktide lahendamise oskusi.

“Oluline on toetada varjupaigas töötavate kasvatajate enesearengut, et neil oleks rohkem teadmisi, kuidas olla lapsele toeks tema kriisihetkel,” selgitas koolitust korraldava SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.

Esimene koolituspäev lõpeb laste varjupaikade töötajate ümarlauaga, sest väga tähtis on kogemusi ja ideid vahetada. Arutlusel on töötajate koolitus ja supervisiooniga seonduv, projektidele lisaraha leidmise võimalused masu tingimustes ning kuidas ellu jääda ja teenuse kvaliteeti säilitada kohaliku omavalitsuse eelarvekärbete tingimustes.

Lumi tõi näiteks Pärnus asuva pereabikeskuse, mida ootab 2011. aastal ees eelarve vähenemine kolmandiku võrra. SEB Heategevusfond lubab Lumi väitel katta järgmisel aastal oma toetusest mitu teenust, sh psühholoogi ja loovteraapia teenus, millest Pärnu varjupaigas peatuvad lapsed muidu rahapuudusel ilma jääksid. 

“Mul on hea meel, et saame fondiga olla varjupaikadele abiks ja toeks selle raske ja vajaliku töö tegemisel, sest meil on ühine eesmärk – et abi vajavatest lastest saaksid kasvada oma eluga toimetulevad ja õnnelikud täiskasvanud,” rääkis Lumi.

Jätkukoolitus toimub koostöös perekeskusega Sina ja Mina, kellega on koostöö kestnud kolm aastat. Selle aja jooksul on Gordoni perekooli koolitusest osa saanud enam kui 100 laste varjupaiga töötajat üle Eesti. 

SEB Heategevusfondi eesmärk on varjupaikade toetamisega kannustada vanemliku hoolitsuseta jäänud laste arengut ja toimetulekut tulevases elus. Annetajate abiga kogutud rahast saavad tuge üheksa laste varjupaika üle Eesti.

Allikas: Pärnu Postimees

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv