Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Laste varjupaiga töötajate koolitus ja ümarlaud

29.10.2010

Oktoobrikuus toimus Pärnus Scandic Rannahotelli konverentsikeskuses juba kolmandat aastat järjest üle-eestiline varjupaiga töötajate kahepäevane jätkukoolitus, mida korraldas SEB Heategevusfond koostöös Perekeskusega Sina ja Mina. Koolitusest võtsid osa seitsme laste varjupaiga töötajad Pärnust, Tartust, Tallinnast, Harjumaalt ja Ida-Virumaalt.

Me peame oluliseks varjupaigas töötavate kasvatajate enesearendamist, et neil oleks rohkem teadmisi, kuidas olla lapsele toeks tema kriisihetkel. Koolitusel õpetati varjupaiga töötajatele oskusi, kuidas aidata luua ja säilitada häid suhteid – lihviti kuulamise ja eneseavamise, kehtestamise ja konfliktide lahendamise oskusi jpm.

Esimene koolituspäev lõppes laste varjupaikade töötajate ümarlauaga, sest väga tähtis on kogemuste ja ideede vastastikune vahetamine. Arutlusel olid töötajate koolitus ja supervisiooniga seonduv, projektide lisarahastamise võimalused masu tingimustes ning see, kuidas kohaliku omavalitsuse eelarvekärbete tingimustes ellu jääda ja teenuse kvaliteeti säilitada jpm.

Me oleme varjupaikadele igati toeks selle raske ja vajaliku töö tegemisel, sest meie ühine eesmärk on kasvatada abi vajavatest lastest oma eluga toimetulevad ja õnnelikud täiskasvanud.