Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Lapsed ootavad jõuluvana

jt.ee

Rohkem kui 20 Eesti asendus- ja turvakodu otsivad vabatahtlikke jõuluvanasid, kes aitaksid asenduskodude jõulupidudel vanemliku hoolitsuseta lastele kingitusi kätte anda.

Kõigil vabatahtlikel, kes on valmis paar tundi oma aega kulutama ja kasvõi ühte oma kodukandis asuvasse asendus- ja turvakodusse jõuluvanana kinke jagama minema, palutakse hiljemalt 10. detsembriks endast teada anda e-posti aadressil info@heategevusfond.ee.

Fond edastab kontakti konkreetse asenduskodu juhatajale või pereemale, kes vabatahtliku jõuluvanaga kohtumisaja kokku lepib.

Järvamaal ootab jõuluvana Koeru perekodu (20. detsember).

«Üle Eesti on peremajasid, kus kingikott on peagi kohal, aga pole punases kuues lahket habemikku, kes kuuse all lastelt salme küsiks ja kingid rõõmust säravatele peolistele välja jagaks,» selgitas SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi. «Seetõttu palumegi appi kõiki neid punase kuue ja valge habemega vabatahtlikke, kes tunnevad, et neis on jõuluvana-DNAd ja kogemust.»

Viiendat aastat on kogutud kokku rohkem kui tuhande vanemliku hoolitsuseta lapse jõulukingisoovid, et jõulukuu jooksul leida «Jõulusoovide puu» projektiga head inimesed, kes aitaksid laste salasoovid täita.

Tänavu on www.heategevusfond.ee/joulupuu aadressil paikneval jõulupuul rohkem kui tuhande lapse jõulusoovid ning lisaks asenduskodude peremajade soovid. (JT)

Allikas jt.ee

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv