Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Laps peres

Elus tuleb ette olukordi, kus ühed vanemad annavad lapsele elu ja teised õpetavad last seda elu elama.
Igal aastal eraldatakse Eestis erinevatel põhjustel perekonnast ligi 600 last, kellest vaid sadakond pöördub tagasi oma vanemate juurde. Teised peavad asuma elama turvakodusse või asendus(laste)kodusse. Parimal juhul paigutatakse laps uude perekonda. Olenemata vanusest on perekonnast eraldamine lapse jaoks alati raske. Laps, kes on eraldatud oma bioloogilisest perekonnast, on reeglina läbi elanud mitmed muutused, kaotused ja traumad ning vajab seetõttu erialast abi. Hingehaavale ei saa peale puhuda ega plaastrit asetada. Tähtis on see, et kriisiolukorras toimuks lapse ümber kõik võimalikult loomulikult ja turvaliselt, kiiresti ja professionaalselt.

Eestis on inimesi, kes soovivad neid lapsi aidata. Lapse tõeline abistamine saab aga toimuda vaid siis, kui abistajal on küllaldased teadmised ja oskused, ta on pühendunud ja lähtub lapse huvidest. Pered ja seal elavad lapsed vajavad mitmesuguseid nõustamisteenuseid. Lapsevanemaks olemine eeldab pidevat õppimist, oskust märgata lapsega toimuvat ja vajadusel julgust abi küsida.

On tähtis, et võimalikult paljud lapsed kasvaksid üles perekonnas, mitte institutsioonis. Laps peab kasvama turvalises keskkonnas: tema arengu peamine eeldus on vanemate ja pere olemasolu. Kodus kujuneb välja lapse minapilt – eneseteadvus ja -hinnang. Tänu kuuluvustundele õpib laps usaldama ennast ja teisi ning see paneb omakorda aluse lapse edasistele suhetele.

Inimestele annab võõra lapse oma perre võtmisel kindlust teadmine, et nad saavad vajadusel tuge.
Seepärast algatas SEB Heategevusfond 2011. aasta alguses koostöös mittetulundusühinguga Oma Pere tugisüsteemi, millega toetatakse vanemliku hoolitsuseta jäänud laste abistamist peres kasvamise kaudu. 2014. aastal toetab tugiteenuste arendamist sotsiaalministeerium riigihanke kaudu.

Selle tugisüsteemi kaudu jagatakse erinevate teenuste näol tuge peredele, kus kasvavad lapsed on lapsendatud, eestkostel või lepingu alusel perekonnas hooldusel.
Peredel on võimalik nõustamisteenustest osa saada viies Eesti piirkonnas (Narva, Kohtla-Järve, Pärnu, Tartu ja Tallinn): saada nõu nõustamistelefonilt, jagada kogemusi juhendajaga, kellel on isiklik lapsendatud või hoolduslapse kasvatamise kogemus, osaleda grupinõustamistel ja koolituspäevadel ning pöörduda vajadusel psühholoogi poole.

Lisainfot tugiteenuste kohta leiad MTÜ Oma Pere kodulehelt www.omapere.ee.

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.