Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“

Aita tunnustada lapsi, noori ja täiskasvanuid, organisatsioone ning ühendusi, kes oma algatuste või pikaajalise tegevusega on oluliselt panustanud laste ja noorte heaolusse!

Taotlus kandidaadi esitamiseks

Koolitus sallivusest ja heakskiidust

Juba kolmandat aastat järjest teeb SEB Heategevusfond koostööd Perekeskusega Sina ja Mina, korraldades harivaid koolitusi varjupaiga töötajate. 24. mail toimus järjekordse Gordoni perekooli esineme koolituspäev kasvatajatele, et õpetada neile oskusi, mis aitaksid arendada varjupaigas peatuvate laste enesedistsipliini ja eneseaustust ning teiste vajadustega arvestamise oskusi. Räägiti hinnanguvabast suhtlemisest ja sildistamistest, sallivusest ja heakskiidust. Varjupaigas peatuvad lapsed vajavad väga kiitust ja tunnustust - hurjutamist on nad nagunii terve oma elu kuulnud.

Triin Lumi

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.