Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Koolitus sallivusest ja heakskiidust

Juba kolmandat aastat järjest teeb SEB Heategevusfond koostööd Perekeskusega Sina ja Mina, korraldades harivaid koolitusi varjupaiga töötajate. 24. mail toimus järjekordse Gordoni perekooli esineme koolituspäev kasvatajatele, et õpetada neile oskusi, mis aitaksid arendada varjupaigas peatuvate laste enesedistsipliini ja eneseaustust ning teiste vajadustega arvestamise oskusi. Räägiti hinnanguvabast suhtlemisest ja sildistamistest, sallivusest ja heakskiidust. Varjupaigas peatuvad lapsed vajavad väga kiitust ja tunnustust - hurjutamist on nad nagunii terve oma elu kuulnud.

Triin Lumi

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.