Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Koolitus: Lapsepõlve komplekstrauma tagajärjed täiskasvanueas

01.03.2013

Viimaste aastate uuringud traumaatiliste sündmuste läbielamise bioloogiliste aspektide kohta näitavad, et traumade tagajärjel tekivad tihti ulatuslikud muutused nii närvisüsteemis kui ka kogu keha toimimises: muutub ajutegevus, integreerimisvõime, mälu, hormonaalne regulatsioon, immuunsüsteemi toimimine jm.

Selleks, et lastega töötavatel spetsialistidel oleks võimalus lapse muret õigel ajal märgata ja teda parimal moel toetada, korraldas Traumateraapia- ja Koolituskeskus ühepäevase koolituse „Lapsepõlve komplekstrauma tagajärjed täiskasvanueas“. Põhjamaade tunnustatumaid eksperte komplekstrauma alal ja koolitaja Anne Suokas-Cunliffe jagas kuulajatega teadmisi ja kogemusi komplekstraumast kui arengulisest traumast, selle mõjust kehale ja meelele. SEB Heategevusfondi toel oli koolitusest võimalik osa saada ka 25 asendus- ja turvakodu töötajal.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.