Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Kogusime laste varjupaikade toetuseks 351 000 krooni

31.07.2008

Juuni- ja juulikuus kogusime viiendat korda läbi viidud kampaaniaga “Toeta lapsi, kellest vanemad ei hooli” heategevuseks 351 000 krooni. Kampaania käigus sõlmiti heategevuse toetuseks enam kui 1200 uut püsikorralduslepingut. Kokku on fondil nüüd peaaegu 5000 püsitoetajat.

SEB Heategevusfondi eesmärk on varjupaikade toetamise kaudu aidata lapsi, kellest vanemad ei hooli – et lastel oleks võimalus tunda end võrdväärsena tavalises peres kasvavate omaealiste lastega. Kampaaniaga kogutud raha läheb Eestis tegutsevate laste varjupaikade olukorra parandamiseks – et aidata turvakodusid regulaarselt nende keerulises töös.

Fond toetab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste arengut ja toimetulekut tulevases elus. Ka nende laste avaram silmaring, positiivsed kogemused ja parem enesehinnang aitavad kaasa kurjuse, pettumuse ja agressiivsuse vähenemisele meie ümber.

Fond on sõlminud koostöölepingu Tallinna Lastekodu Laste Varjupaiga, Pereabikeskusega Pärnus, Narva Laste Varjupaiga, Sillamäel asuva Laste Hoolekande Asutusega Lootus ning Kiikla Lastekodu varjupaiga teenust osutava maja ja Tartu Laste Turvakoduga.

Juunis ja juulis toimunud kampaania käigus sai annetusi teha SEB kontorites või kanda sobiv rahasumma SEB Heategevusfondi arvelduskontole. Samuti sai helistada annetustelefonil 900 5005 varjupaigas peatuvate laste abistamiseks. Annetustelefon jääb avatuks kuni aasta lõpuni.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.