Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Kampaaniate arhiiv

Elus tuleb ette olukordi, kus ühed vanemad annavad lapsele elu, aga teised õpetavad last seda elu elama. Töötame vanemliku hoolitsuseta laste heaks, et aidata kaasa nende olukorra parandamisele. Toetame tegevusi ja programme, mis on suunatud nendele lastele, kellest vanemad ei hooli, sest igal lapsel on õigus kasvada vägivallata, hoolivas ja arengut toetavas keskkonnas.

Praeguseks on SEB Heategevusfondil juba enam kui 7000 toetajat, kes aitavad kinkida vanemliku hoolitsuseta lastele positiivseid emotsioone. Fondil on omasuguste hulgas suurim arv regulaarseid eraisikutest annetajaid ja üheskoos jätkame koostööd vanemliku hoolitsuseta laste heaks. Suure südamega toetajate seas on neid, kes teevad annetuse summas 30 senti, ning ka inimesi, kellel on võimalik toetada 5 euroga, vastavalt annetaja pere võimalustele, aga iga sent abivajaja toetuseks on kulda väärt!

Püsivate toetajate abil on vanemliku hoolitsuseta lastel võimalus tuge saada ja tunda end võrdväärsena tavalises peres kasvavate eakaaslastega – mitte ainult jõulude ajal, vaid aasta ringi. Me püüame pakkuda turva- ja asenduskodus kasvavatele lastele kindlustunnet, heakskiitu ja sõprust, mis aitab tugevdada nende eneseusku, kujundada positiivseid väärtushinnanguid ja õpetada suhtuma iseendasse ja ümbritsevasse armastusega.

Kõik meile annetatud raha läheb otse edasi laste toetuseks.

Aita Sina ka!