Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Iga laps on väärtus

Targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond - see on lõppeva aasta oktoobrikuus Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud Laste ja perede arengukava 2012-2020 juhtmõte.

Arengukava seab pikaajalised eesmärgid kogu riigi laste ja perede heaolu suurendamiseks ning elukvaliteedi tõstmiseks. Kavaga saab lähemalt tutvuda Sotsiaalministeeriumi kodulehel http://www.sm.ee/tegevus/lapsed-ja-pere/lastekaitse-korraldus.html

Kati Käpp

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.