Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“

Aita tunnustada lapsi, noori ja täiskasvanuid, organisatsioone ning ühendusi, kes oma algatuste või pikaajalise tegevusega on oluliselt panustanud laste ja noorte heaolusse!

Taotlus kandidaadi esitamiseks

Iga laps on väärtus

Targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond - see on lõppeva aasta oktoobrikuus Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud Laste ja perede arengukava 2012-2020 juhtmõte.

Arengukava seab pikaajalised eesmärgid kogu riigi laste ja perede heaolu suurendamiseks ning elukvaliteedi tõstmiseks. Kavaga saab lähemalt tutvuda Sotsiaalministeeriumi kodulehel http://www.sm.ee/tegevus/lapsed-ja-pere/lastekaitse-korraldus.html

Kati Käpp

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.