Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Iga laps on väärtus

Targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond - see on lõppeva aasta oktoobrikuus Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud Laste ja perede arengukava 2012-2020 juhtmõte.

Arengukava seab pikaajalised eesmärgid kogu riigi laste ja perede heaolu suurendamiseks ning elukvaliteedi tõstmiseks. Kavaga saab lähemalt tutvuda Sotsiaalministeeriumi kodulehel http://www.sm.ee/tegevus/lapsed-ja-pere/lastekaitse-korraldus.html

Kati Käpp

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.