Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Hariv päev Võrumaa Liikluslinnas

14.10.2010

9. oktoobril korraldas SEB Heategevusfond Võrumaal liikluslinnas hariva liikluspäeva varjupaikade lastele. Kohal oli enam kui sada last kaheksast laste varjupaigast üle Eesti – Tallinna, Tartu, Narva, Sillamäe, Kiikla, Harjumaa ja Pärnu varjupaikadest. Õpetasime lastele mängu kaudu, kuidas ohutult ja turvaliselt tänaval käia ning pimedal ajal nähtav olla, kuidas õnnetusjuhtumi korral esmaabi anda ja mis võib juhtuda turvavööta sõitmise korral. Mängisime liiklusmänge, et kinnistada liiklusteadmisi.

Rääkisime, mis on parema käe reegel, mida peab silmas pidama reguleerimata ülekäigurajal, milleks on vaja liiklusmärke, turvavööd ja helkurit ning kui olulised on liikluses ohutusvahendid. Ohutu liiklemise põhitõdesid jagas lastele tuntud “liiklustädi” Mare Arna.

Lõuna Prefektuuri Võru politseijaoskonna esindajad aitasid lastel kohapealses liikluskeerises toime tulla ja lastel oli võimalus uudistada politseiautot. Meedikuga koos õpiti esmaabi andmist õnnetusjuhtumi korral. Kohapeal sai uurida ka turvavöö-, peatoe- ja kaalustende ning proovida turvavöö kasutamise vajalikkust. Üritust toetas ka Maanteeamet – iga laps sai kingituseks helkuri.

Vaata ka videoülevaadet.