Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Hariv liikluspäev Võrumaal

29.09.2012

Septembri viimasel nädalavahetusel korraldas SEB Heategevusfond Võrumaal Liikluslinnakus hariva liikluspäeva turvakodudes peatuvatele lastele. Kohal oli enam kui sada last üle Eesti – Tallinnast, Tartust, Ida-Virumaalt, Harju- ja Viljandimaalt.

Liikluskasvatusüritusel õpetati lastele mängu kaudu, kuidas ohutult ja turvaliselt tänaval käia. Noorsoopolitseinik Elar Sarik rääkis, mis on parema käe reegel, mida reguleerimata ülekäigurajal silmas peab pidama, kuidas pimedal ajal nähtav olla, mis võib juhtuda turvavööta sõitmise korral jms. Vestlus politseinikuga kinnistas laste teadmisi helkurist ja maanteel liiklemisest.

Lastel oli võimalus sõita elektriautodega ja see meeldis neile kõige enam, ka autode tankimine kuulus lemmiktegevuste hulka. Värvika elamuse said lapsed politseikartseri külastamisest.

Enne liiklusesse sukeldumist kinnistati teadmisi legendaarse liiklusennetustöö tegija Mare Arna käe all: korrati üle liiklusmärgid, räägiti nende otstarbest ja tähendusest. Lapsed said testida turvavöö vajalikkust, õppida esmaabivõtteid jpm. Lapsed ütlesid, et nad said nüüd teada, mida peab tegema, kui sõber satub hätta ja kuidas talle esimest abi osutada. Kunstnik Navitrolla ja laste ühistööna valmis maal valgusfoori värvidest, purustades arusaama tavalisest valgusfoorist.

Üritust toetas ka Maanteeamet liikluskasvatuse õppematerjalidega, lisaks sai iga laps helkuri.
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.