Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Etendus internetiohtudest ärgitas kaasa mõtlema

20.01.2018

20. jaanuaril külastasid asendus- ja turvakodude lapsed Rakvere teatrit, mille väikeses saalis vaadati noortenäidendit „See kõik on tema“. Pärast etendust tutvuti teatrimajaga ja kohtuti näitlejatega. Seekordse teatriskäigu oluline osa olid ka tagasiteel toimunud vestlused, milles internetiohtude ning lapse ja vanema suhete teemad üheskoos läbi arutati.

„See kõik on tema“ on mõtlemapanev lugu ema ja teismelise poja suhetest. Näidend kannab alapealkirja „Eksperiment teismelisega“ ja selles võtab üksikvanemast ema ette sotsiaalse katse, et jõuda oma võõraks jäänud pojale lähemale.

See etendus oli noortele heaks õpetuseks, et kõik inimesed, kellega nad sotsiaalvõrgus räägivad, ei pruugi olla päriselt need, kellena nad end esitlevad – ja võõrast ei tohi uskuda pelgalt Facebooki konto ja kirjavahetuse põhjal. Lastel oli, mida pärast etendust mõelda ja mille üle tagasiteel arutleda. Kõneks tulid ka suhted vanemate ja laste vahel.

Etendusest jäi kõlama mõte, et kui sul on mure, siis räägi oma vanemate või teiste lähedaste inimestega. Aga ära suhtle inimesega, keda sa ei tea ja kellega sa ei tunne ennast turvaliselt. Interneti ohtude teema pani nii mõnegi lapse ka enda arvutikäitumisele mõtlema.

Loe pikemalt
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.