Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Esmaabikoolitus varjupaiga töötajatele

16.03.2010

Märtsis korraldas SEB Heategevusfond koostöös Tallinna Kiirabiga esmaabikoolituse Narva Laste Varjupaiga ja Sillamäe Lootuse töötajatele. Loengud vaheldusid seminaride ja praktikumidega. Koolituse käigus tutvustati abi kutsumise põhimõtteid, õpiti ära tundma elule ja tervisele ohtlikke seisundeid ja olukordi ning praktiliselt abi andma. Tähelepanu keskmes olid abi andmise iseärasused lastega seotud õnnetuste puhul.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.