Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Esmaabikoolitus varjupaiga töötajatele

16.03.2010

Märtsis korraldas SEB Heategevusfond koostöös Tallinna Kiirabiga esmaabikoolituse Narva Laste Varjupaiga ja Sillamäe Lootuse töötajatele. Loengud vaheldusid seminaride ja praktikumidega. Koolituse käigus tutvustati abi kutsumise põhimõtteid, õpiti ära tundma elule ja tervisele ohtlikke seisundeid ja olukordi ning praktiliselt abi andma. Tähelepanu keskmes olid abi andmise iseärasused lastega seotud õnnetuste puhul.