Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Contact


Main contact

MTÜ SEB Heategevusfond
Tornimäe 2
10145 Tallinn
Reg.no 80231417

Current account in SEB: 
IBAN: EE70 1010 0010 0010 0012
SWIFT (BIC): EEUHEE2X

Triin Lumi
Managing Director
triin.lumi@heategevusfond.ee

Eleri Rattasepp
Project Manager
eleri.rattasepp@seb.ee