Leia jõulupuult lapse unistus

Unistuse täitumist saad toetada ühekordselt või püsiannetusega aastaringselt.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Kontakt


Üldkontakt

MTÜ SEB Heategevusfond
Tornimäe 2
10145 Tallinn
Registrikood 80231417

Arvelduskonto SEB-s on:
IBAN: EE70 1010 0010 0010 0012
SWIFT (BIC): EEUHEE2X

Triin Lumi
tegevjuht
triin.lumi@heategevusfond.ee

Merike Villard
projektijuht
merike.villard@heategevusfond.ee