Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“

Aita tunnustada lapsi, noori ja täiskasvanuid, organisatsioone ning ühendusi, kes oma algatuste või pikaajalise tegevusega on oluliselt panustanud laste ja noorte heaolusse!

Taotlus kandidaadi esitamiseks

Aruandlus ja tegevuspõhimõtted

SEB Heategevusfondi eesmärk on raha kogumine ja jaotamine heategevuseks, et luua läbi oma tegevuse valdkonnas muutust ja mõju. Fond töötab koos sotsiaalasutuste ja erialaliitudega vanemlikku hoolt vajavate laste heaks, et aidata kaasa nende olukorra parandamisele. Püüame luua vanemlikku hoolt vajavatele lastele sarnased võimalused tavaperes kasvavate lastega.

Tänaseks on SEB Heategevusfondil juba üle 7000 toetaja, kes aitavad kinkida vanemlikku hoolt vajavatele lastele positiivseid emotsioone. Heade annetajate seas on neid, kes teevad annetuse summas 30 senti ning ka inimesi, kel on võimalik toetada 5 euroga, vastavalt annetaja pere võimalustele – iga sent abivajaja toetuseks on kulda väärt!

Fondil on omasuguste hulgas suurim arv regulaarseid eraisikutest annetajaid ja üheskoos jätkame koostööd vanemlikku hoolt vajavate laste heaks. Täpsem teave annetussummade kohta on kirjas allpool.

Kõik meile annetatud raha läheb otse edasi laste toetuseks, fondi administreerimise püsikulud kaetakse SEB toetusest.