Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

62 õppestipendiumit noortele, kellel puudub tavapere tugi

MTÜ SEB Heategevusfond jagas sel sügisel välja 62 õppestipendiumit noortele, kellel puudub tavapere tugi. Stipendiaatide hulgas oli nii asenduskodus kui sugulaste eestkostel või hooldusperedes elavaid noori, kes alustasid või jätkasid oma õpinguid kutseõppes või ülikoolis. Lisaks toetab fond stipendiumiga noorte emade ja isade hariduse omandamist, et tulevikus tööturul paremaid valikuid teha, ennetades alla vaesuspiiri langemist.

Pühapäeval, 23. oktoobril, osalesid õppestipendiaadid karjääripäeval, kus Skype Estonia & Luxembourgi| personalijuht Merle Liisu Lindma jagas kogemusi, kuidas ennast tööandjale nähtavamaks teha. Lindma lisas, et tööle kandideerides tuleb ennast väärtustada, arvestades samas kogemuste ja oskustega, mis tal töötajana on. Noor peab arvestama, et karjääri tuleb hakata üles ehitama ja suure palgaga tööelu alustamised on pigem erandid.

Töötukassa karjääriinfo spetsialistid Aet Trei ja Irina Tšigir rääkisid noortele tööturule sisenemisest ja töösuhte hoidmisest ning sellest, kuidas kujuneb ja millistest komponentidest koosneb töötasu. Trei märkis, et sageli on inimesed üllatunud kui esimesel palgapäeval saavad kontole summa, mis on nende endi ettekujutluses kokkulepitust tunduvalt väiksem.

Pangaliidu rahatarkuse toimkonna juht Katrin Laks jagas noortele teadmisi, kuidas rahalised võimalused targalt isiklikku eelarvesse sobitada ja oma vajadusi isiklikust eelarvevõimalusest rahuldada. Laks selgitas noortele praktilise ülesande käigus, mida kujutab endast kiirlaen, järelmaks ja väikelaen ning millal on mõistlik hoopis raha koguda.

Näitleja ja lavastaja Andres Dvinjaninov suunas noori märkama erinevaid inimtüüpe. Dvinjaninov selgitas, et esmamulje inimesest tekib esimese 7 sekundi jooksul ning selle mulje ümberveenmine võtab tunduvalt pikemalt aega.

Päeva lõpetas filmikunstnikust maailmarändur Hendrik Adler, kes rääkis eesmärgistatud elust ja kuidas teha elus võimalikult häid valikuid. Adler julgustas noori leidma endas üles tugevusi, mis motiveerivad elama just sellist elu, millest noor inimene unistab ning millesse usub. Adler pidas oluliseks ümbritseda ennast positiivsete ja toetavate inimestega, sest see kannab ja annab lisajulgust oma eesmärgi suunal liikumiseks.

MTÜ SEB Heategevusfond on tegutsenud juba kümme aastat. Õppestipendiume on fond välja andnud ja karjääripäevi korraldanud alates 2011. aastast. Rohkem kui 700 õppestipendiumit on nende aastate jooksul vanemliku hoolitsuseta noortele pakkunud võimalust parendada oma tulevikuväljavaadet läbi hariduse, et kindlamalt iseseisvasse ellu astuda. Lisaks rahalisele toetusele pöörab heategevusfond tähelepanu noorte teadliku rahatarkuse edendamisele, et noor õpiks oma väljaminekuid planeerima ning sissetulekutega tasakaalus hoidma.

Rahalist abi taotleti õppemaksu tasumiseks, õppevahendi soetamiseks, lastehoiu maksu tasumiseks (noore ema ja isa stipendium). Stipendiumit on võimalik kasutada ka igapäevaseks toimetulekuks. 2016. aastal annab heategevusfond välja õppestipendiume 50 000 euro ulatuses.

 

Merike Villard
Projektijuht
MTÜ SEB Heategevusfond
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.